Brengen en afhalen van de kinderen

Brengen van de kinderen

Wij vragen uw aandacht voor volgende punten:

Vijf minuten na de officiële schoolbel sluiten de groenen schoolpoorten automatisch. 

Afhalen van de kinderen

De lessen eindigen om 11u.55 uur ’s middags en om 16u.00 ’s avonds (om 15u.00 op vrijdag).

Om het afhalen van de kinderen vlot te laten verlopen, vragen we u volgende regels te respecteren:


We vragen de ouders die langs het poortje van de Polderstraat de school binnen komen, te wachten tot het blauwe hekken opengaat voor ze zelf hun kinderen afhalen.

Roken aan het blauwe hekken is niet toegestaan, evenals het binnenbrengen van honden op het schooldomein.
Gelieve de richtlijnen van de leerkrachten op te volgen om het afhalen van de kinderen vlot te laten verlopen.