Vijfde leerjaar

Welkom in het vijfde leerjaar!


In het vijfde leerjaar wordt vooral de zelfredzaamheid gestimuleerd. Hoe leer je 'je plan trekken'?

We helpen de  leerlingen niet door alles voor te zeggen, maar helpen hen op weg om zelf een oplossingsmethode te vinden.

Ze leren hun basiskennis aanspreken en zoeken hoe ze via 1 of meerdere oplossingsmethodes tot een goeie oplossing kunnen komen.


Tijdens de rekenlessen komen alle domeinen aan bod. Na een drietal weken volgt steeds een toets over de voorbije lessen.

Bij taal gaan we naast de gewone opdrachten en lessen ook een opstel schrijven voor de wedstrijd van het Davidsfonds, maken we spreekbeurten, stellen we een techniekproef voor, gaan we aan de slag met de KITS-krant,...

In de WO-lessen worden de verschillende domeinen (tijd - ruimte - natuur  - socio - techniek) besproken in 9 verschillende thema's. 


We gaan op uitstap naar:

Deze uitstappen gebeuren in de mate van het mogelijke te voet of met de fiets. Zo krijgt ook verkeer bijzondere aandacht in ons vijfde leerjaar.

Aan het einde van dit schooljaar nemen de kinderen deel aan 'De Grote Verkeerstoets'.


Frans is een nieuw vak in het vijfde leerjaar. Wekelijks werken we rond 1 unité. A.d.h.v. teksten, dialogen, liedjes,... krijgen we de basis van het Frans onder de knie.


Muzische vorming mogen we niet vergeten! Belangrijk voor de volledige ontwikkeling van elk kind. 

De ene klas van het vijfde werkt een poppenkast uit: schrijven van het verhaal, knutselen van de poppen, spelen van het verhaal voor publiek,...

De andere klas van het vijfde werkt een musical uit, die gespeeld wordt voor publiek en gefilmd wordt om te tonen in verschillende woon-zorgcentra van onze regio.


Elke leerling van het vijfde leerjaar heeft een eigen chromebook ter beschikking.