Lagere afdeling

Welkom in de lagere afdeling!

De lagere afdeling telt 12 klassen. De klasgrootte bedraagt zo'n 15 à 20 leerlingen waardoor het pedagogisch comfort gewaarborgd blijft.

We werken met de meest recente didactische methodes en alle lagere klassen zijn met digitale schoolborden uitgerust. Dit zorgt voor een enorme meerwaarde, zowel voor de kinderen als de leerkrachten. Er is eveneens een vlotte samenwerking tussen de parallelklassen.

In de klaswerking is er aandacht voor moderne werkvormen zoals hoeken- en contractwerk, peer-tutoring, niveaulezen, crea-namiddagen, ….
De kinderen leren in een leer-krachtige omgeving, waarbij differentiatie centraal staat. Om tegemoet te komen aan de leerlingen die zorg nodig hebben, beschikken we over een zorgteam, die ook aandacht heeft voor hoogbegaafden (kangoeroeklas).


Het gebruik van digitale middelen (iPad, chromebook, laptop, desktop), zowel in de klas als in het computerlokaal, vinden we enorm belangrijk.

Lichamelijke ontwikkeling is een andere belangrijke peiler. Zo gaan alle klassen meermaals sporten (sportzaal Hazebeek) of zwemmen (Duinenbad - Koksijde) per week.
Busvervoer en inkomgelden worden door de gemeente Koksijde betoelaagd.
De bosklassen voor het 2de en 6de leerjaar en de sportklassen voor het 4de leerjaar kaderen eveneens in deze context, waarbij we rekening houden met de financiële draagkracht van de ouders.

Ook culturele ontwikkeling mag niet vergeten worden. Elke klas gaat jaarlijks (gratis) één of meermaals naar het toneel, organiseren we zelf muzisch-creatieve projecten (musicals, poppenkasten,bezoeken aan kunstenaars,...) en nemen we deel aan workshops in samenwerking met de Westhoekacademie (WAK).

Om de kinderen na de schooluren op een zinvolle manier op te vangen is er op maandag-, dinsdag- en donderdagavond avondstudie vanaf het 4de leerjaar.
Op vrijdagmiddag kunnen de kinderen vanaf het derde leerjaar deelnemen aan de schaakclub of  het middaglopen (afhankelijk van de periode van het jaar). Ook middaglezen is een optie in onze school. Dit werd opgestart samen met het Sociaal Huis.

We staan ook in voor een aanbod van crea -en sportactiviteiten op vrijdagnamiddag.

We leren nu eenmaal beter als we iets zelf mogen doen of ervaren! Daarom hechten we veel belang aan levensecht onderwijs. Elke klas gaat meermaals per jaar op uitstap in onze boeiende Westhoek. Hier is immers heel wat te zien en te beleven! We verwelkomen op school ook graag mensen die iets aan onze kinderen willen bijbrengen.


Eénmaal per jaar gaan de kinderen op schoolreis. Door de samenwerking met de gemeente Koksijde en de ouderraad-vriendenkring kunnen wij u dit gratis aanbieden.

Verder organiseert de school projecten rond verkeersveiligheid, milieuzorg (MOS), samenwerking met andere scholen (o.a. Koekelberg), krijgen de leerlingen inspraak via de leerlingenraad en nog zoveel meer.

U merkt het, een mooi aanbod waarbij onze kinderen 'groeien naar de toekomst'.