Tweede leerjaar

Welkom in het 2e leerjaar!

Hier gaan we een stapje verder in  het stimuleren van de zelfredzaamheid van het kind. Kinderen organiseren hun eigen bank, boekentas en werk.

Om die zelfredzaamheid te bevorderen, bieden wij wekelijks een hoekenwerk of contractwerk aan. Hier leren ze opdrachten zelfstandig ontcijferen, uitvoeren en controleren.


Ook tijdens de meerdaagse uitstap naar Merkenveld in de maand september wordt hier meteen mee van start gegaan. Daar worden de bedden zelfstandig opgemaakt, de tafels gedekt, de vaat gedaan. Tevens wordt tijdens deze meerdaagse ingezet op de sociale vaardigheden en exicutieve functies. Deze uitstap is alvast een stevige basis om het jaar mee te starten.


In het 2e leerjaar is het optellen en aftrekken tot 100, de maal- en deeltafels, het honderdveld de nieuwe leerstof tijdens de rekenlessen.

Daarnaast bouwen we verder op het nauwkeurig meten en dit op vlak van inhoud (cl), gewicht (g), lengte (cm) en uur (het kwartier).

Tijdens de taallessen wordt veel ingezet op vlot en vloeiend lezen. Elke dinsdag en donderdag komen lees(groot)ouders om in kleine groepsjes te lezen. Dit om de leeskansen te vergroten.

Een heel belangrijk onderdeel binnen de taallessen is het begrijpend lezen. De leesinhouden worden naarmate jaar vordert steeds moeilijker en uitgebreider. 

We leren ook moeilijkere en langere woorden schrijven. Een ander belangrijke leerinhoud in het tweede leerjaar is het aanbrengen en correct gebruiken van de hoofdletters.

In de lessen wereldoriëntatie zijn de belangrijke leerinhouden: het volledig en correct leren schrijven van het adres, de volgorde van de maanden en de seizoenen kennen, werken met verschillende soorten kalenders, de tijdsduur bepalen en nog zoveel meer.


Ook verkeerseducatie als voetganger en als fietser komt aan bod. Dit brengen we in de praktijk door wandelingen te maken in de schoolomgeving en fietstraining op de speelplaats.


Elk kind mag schitteren in de muzische domeinen, elk op zijn eigen niveau. We dansen, zingen, fotograferen, schilderen, werken met verschillende materialen, toneel spelen, ontwerpen …


Er wordt heel vaak klasoverschrijdend gewerkt. Dit doen we door te werken in niveaugroepen tijdens de les rekenen en niveaulezen. Bovendien gaan we vaak samen op uitstap (Duinenhuis, leerwandelingen in de duinen, uitstap naar de bibliotheek, auteurslezingen, theatervoorstellingen, ...).