Eerste leerjaar

Welkom in het eerste leerjaar!

Het eerste leerjaar is een grote overgang in het leven van jullie kinderen. Van de grootsten in de kleuterblok naar de kleinsten op de speelplaats van de lagere afdeling. Een andere plaats om te gaan eten, andere gewoontes om naar het toilet te gaan, andere eetgewoonten voor fruit en koekjes,… We zitten ook vaker aan een bank in vergelijking met de kleuterklas. Omdat wij ons hiervan bewust zijn, besteden we als school veel aandacht aan de overgang van het derde kleuter naar het eerste leerjaar. In de derde kleuterklas zijn er heel wat ontmoetingsmomenten met de leerlingen, leerkrachten, klassen, speelplaats,... van het eerste leerjaar. Zo gaan we af en toe samen op uitstap, wisselen we eens van klas, doen we hoekenwerk en opdrachten samen,...

Spelenderwijs proeft jullie kind in het derde kleuter dus al van het eerste leerjaar. De leerlingen van het eerste leerjaar op hun beurt, krijgen op die momenten nog eens de kans om terug te keren naar hoe het als kleuter was.

Het eerste leerjaar is een leerjaar dat veel voldoening brengt. De veranderingen die op een korte periode ontstaan, zijn enorm.

De 3 grootste schoolse vaardigheden die we aanleren zijn: rekenen tot 20, lezen en schrijven. 

We plannen elk jaar verschillende uitstappen die verweven zitten in de lessen: 

In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen ook 2 keer per jaar proefwerken. De eerste grote proeven gaan door in januari. Voor andere leerjaren gaat dit door in december. Wij kiezen echter voor januari omdat de leerlingen dan 6 maanden leesonderwijs gehad hebben en er zo meer getoetst kan worden voor taal.

Als extra steun krijgen de leerlingen een peter of meter uit het 6de die hen op de speelplaats kan bijstaan met raad en daad, een troostend woord kan spreken, een luisterend oor kan bieden en die leerling komt ook wekelijks langs in de klas om te helpen met lezen.