Pedagogisch Project

Communicatie

We engageren ons als school om met iedereen open te communiceren. We zijn een ruimdenkende dorpsschool met een warm hart.

Wij streven ernaar om (groot)ouders actief te betrekken bij de werking van de school, enerzijds door hen te informeren via infoblaadjes en digitale communicatie én anderzijds door rechtstreeks met hen in gesprek te gaan (infoavonden, oudercontacten) en informele momenten (schooljaaropening, grootouderfeest, schoolfeest). Het kleuterdagboek en de klasagenda zijn ook middelen om met elkaar in contact te komen.

We geven de leerlingen inspraak over ons schoolgebeuren. Dit kan in de klas maar ook via de leerlingenraad en de kindergemeenteraad.

Er is een sterke verbondenheid tussen de school, de plaatselijke verenigingen, het dorpsgebeuren en de gemeente Koksijde. Die wisselwerking zorgt voor een win-winsituatie.

Infrastructuur 

Kleuterafdeling

Onze kleuters kunnen zich uitleven in grote moderne nieuwbouwklassen waar ze volop kunnen bewegen. Elke klas is ingericht met meerdere hoeken die beschikken over een rijk aanbod van hedendaagse leermiddelen dat jaarlijks aangevuld wordt. Hier worden de eerste stapjes in de digitale wereld gezet door het gebruik van een smartboard en iPads. De snoezelruimte biedt de kleuters veel kansen om op ontdekking te gaan. De kleuterzaal wordt ingezet voor ontspanning, toneelmomentjes, expressie, muziek en dans. Elke klas beschikt over een eigen aangepaste toilet- en opbergruimte. Buiten kunnen de kleuters zich uitleven op het klimrek, de speelheuvel, het evenwichtsparcours en op de dakspeelplaats. Elke klas heeft zijn eigen terras.

Lagere afdeling

In het startblok bevinden zich de klassen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar rond een gemeenschappelijke binnenruimte. Dit bevordert de samenwerking in de onderbouw. Alle klassen beschikken over grote schuiframen die ons de kans geven om naar buiten te trekken voor een tussendoortje of een bewegingsactiviteit. Klassen van het 4de en het 5de leerjaar beschikken over een voorklas en het 6de leerjaar over een erker waar individueel of in groep kan gewerkt worden. Alle klassen beschikken over een digitaal bord en iPads worden geïntegreerd in de klaswerking wat heel veel mogelijkheden geeft naar ervaringsgericht leren. In de grote computerklas staan voldoende laptops waar elk kind op eigen niveau kan oefenen. . De pauzes geven elk kind de mogelijkheid om zich te ontspannen op zijn manier. Op de ruime speelplaats is er een aanbod van sportmogelijkheden (voetbal, netbal, tafeltennis, schaken, enz.) en een speelgoedkast waar de kinderen spelmateriaal kunnen ontlenen.

Ravotten kan volop in onze avontuurlijke weide, de wilgenhut en het klimparcours. We genieten van fauna en flora door het kweken van kippen en onderhouden van schooltuintjes.

Om de veiligheid van de kinderen te verhogen, worden deuren en hekkens gesloten tijdens de schooluren. We zetten in op een verkeersveilig beleid. We stimuleren het gebruik van hesjes en fietshelmen, een agent regelt het verkeer en we participeren in het Octopusplan van de gemeente Koksijde. De infrastructuur voldoet aan de vereisten (toegang, sanitair, inrichting) voor rolstoelgebruikers.

Samenwerken

Een sterk team waardeert elkaars talenten en gaat er respectvol mee om. Dit brengen we over aan de kinderen zodat we onze slogan: ‘Groeien naar de toekomst’ gestalte kunnen geven. De leerkrachten zijn verschillend en hebben diverse interesses. We benutten dit als een sterk punt.

We stimuleren samenwerken door klasdoorbrekend te werken, door parallelklassen en door co-teaching te organiseren en door in te zetten op ‘samen leren’. Zo leren we kinderen dat de verdraagzaamheid, het respect voor elkaar, de eigen creativiteit, het probleemoplossend werken, het durven leiding nemen en het leren doorzetten belangrijk zijn.

Daarnaast gebruiken we de kennis, de expertise en de ondersteuning van diverse partners. We krijgen op pedagogisch, financieel, materieel en cultureel vlak ondersteuning van diverse organisaties.


Eigentijds onderwijs

We streven naar eigentijds onderwijs zodat de leerlingen een stevige basis hebben om hun eigen talenten in de toekomst te durven en te kunnen gebruiken. We creëren een toffe, speelse en krachtige leeromgeving zodat de leerlingen zich volledig kunnen ontplooien. We dagen elk kind uit om creatief te zijn op alle vlakken, probleemoplossend te denken en door te zetten. We bereiken dit via verschillende werkvormen, differentiatie, klasdoorbrekend werken en met respect voor ieders mogelijkheden. We profileren ons als een moderne, groene school met een groot sport- en een sterk ICT- aanbod. Als officiële school bieden we onderwijs aan in de erkende godsdiensten, promoten we verdraagzaamheid en leren we kinderen samenleven ongeacht hun afkomst, ras, cultuur, taal en geslacht.

Maatschappelijk engagement

In onze school is iedereen welkom. Wij zijn een open school, waar kinderen en ouders zich thuis voelen. We stimuleren de kinderen om deel te nemen aan het dorpsgebeuren in zijn tradities en vernieuwingen. We werken nauw samen met verschillende partners en beleidsmakers van de lokale gemeenschap.

We zijn open-minded en bieden de kinderen inspraak. We bereiden ze voor op wereldburgerschap door hen actief te betrekken bij maatschappelijke thema’s als milieu, gezondheid, verkeer, diversiteit, sport en cultuur. De leerkrachten ondersteunen dit door hun talenten in te zetten.


Zorgzaam onderwijs

Ons kwaliteitsvol onderwijs besteedt aandacht aan elk kind. Dat uit zich in een werking waar interactie tussen de kinderen en leerkrachten centraal staat. Dit zorgt voor een zorgzame, verdraagzame en stimulerende omgeving. In dit warme, ondersteunende milieu krijgen de kinderen de kans om hun talenten optimaal te ontplooien. Samen staan we sterk in onze tradities en we zoeken met een open mindset naar vernieuwingen. Onze organisatievormen ondersteunen de leerkrachten om met de steeds groter wordende diversiteit in de klas aan de slag te gaan. We stimuleren elk kind om het beste van zichzelf te geven. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt, een deel vrijheid krijgt en toch binnen de grenzen blijft.