Ouderbetrokkenheid

Ouderraad - vriendenkring

In onze school  is er een actieve ouderraad-vriendenkring.

Er worden allerlei toffe en originele activiteiten georganiseerd. De opbrengsten van al die activiteiten gaan integraal naar onze leerlingen. Zij ondersteunen daarmee sportactiviteiten, de schooluitstappen, toneelvoorstellingen, het sinterklaasfeest of aankopen van bijvoorbeeld computermateriaal of schaakstukken.

Zij zitten niet stil om met leuke en vernieuwende activiteiten uit de hoek te komen om onze kinderen dat extraatje te schenken.

Wilt u ook graag uw steentje bijdragen in de ouderraad en/of vriendenkring?
Dan bent u van harte welkom.


Contact kan via dit formulier, of stuur een vraag via ons mailadres: ouderraad@godk.be

Leesouders

Het eerste, tweede en derde leerjaar lezen twee keer per week in groepjes op hun eigen niveau. Ze lezen steeds een halfuurtje onder begeleiding van een leesouder of leesgrootouder. 

Ouders, grootouders,... voor het begeleiden van activiteiten

Enkele keren per jaar zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen bij enkele activiteiten. Bijvoorbeeld: evalueren bij het fiets- of voetgangersexamen, een uistap waar een extra paar ogen en handen nodig is,...