Derde kleuter

Welkom in de derde kleuterklas!

In de derde kleuterklas starten we vanuit de leefwereld van de kinderen. 

Van daaruit proberen we hun woordenschat uit te breiden en laten hen nieuwe vaardigheden ontdekken en ontwikkelen.
Dit alles staat ten dienste van hun taalontwikkeling, stimuleren van hun wiskundig denken en schrijfmotoriek.
Zo stimuleren we de kinderen spelenderwijs om de stap naar het 1ste leerjaar te kunnen zetten.

We maken hun eigen leefwereld ook steeds groter en groter: sportzaal, zwembad, bezoek aan de bieb, naar het visserijmuseum, de kermis, een toneelvoorstelling, naar het bos, de zee, enz…
Zo stapelen de kinderen heel wat ervaringen op.
Naar het einde van het schooljaar wisselen we ook een paar keer van klas.  De 3de kleuters maken dan wat momenten en activiteiten mee in het 1ste leerjaar.  Zo is de overstap heel wat minder groot.