Derde leerjaar

Welkom in het derde leerjaar!


Ook in het derde leerjaar kan ieder kind schitteren op zijn eigen manier. 

We gaan verder in het ontdekken van ieders talenten en besteden veel aandacht aan het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling. 

Activiteiten die de verbondenheid versterken en activiteiten om sociale vaardigheden te stimuleren vormen een rode draad doorheen het schooljaar. 

 

In het derde leerjaar wordt rekenen uitgebreid tot 1000. Dit gebeurt stapsgewijs en met materiaal. Het cijferend hoofdrekenen vormt een belangrijk onderdeel van de nieuwe leerstof. Verder leren we kloklezen tot op 5', komen de breuken uitgebreider aan bod, blijven we onze tafels goed oefenen,...

 

Iedere week wordt een nieuw woordpakket aangebracht, ingeoefend (op eigen niveau) en geëvalueerd aan de hand van een (eventueel aangepast) dictee. Naast het begrijpend lezen blijven we ook aandacht schenken aan het technisch lezen. Tweemaal per week lezen de kinderen van het tweede en derde leerjaar in niveaugroepen met hulp van leesouders. Dit vinden de kinderen een heel fijne werkvorm wat de leesmotivatie uiteraard verhoogt.

 

 

In de lessen wereldoriëntatie gaan we regelmatig op uitstap om ervaringsgericht onderwijs te bieden.
Jaarlijks terugkerende uitstappen zijn:

Uiteraard krijgen we net als de andere klassen ook de kans om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten zoals toneelvoorstellingen, workshops,...

 

Naast dit alles vinden we muzische vorming even belangrijk als de lessen taal, rekenen of w.o. Ook in de lessen muzische vorming wordt verder op zoek gegaan naar onze eigen talenten. Aan de hand van een rijk aanbod materialen leren de kinderen verschillende technieken om zich beeldend uit te drukken. Tijdens de zelfgemaakte toneeltjes leren de kinderen veel over zichzelf maar ook over de ander. Muziek is voor ons niet enkel zingen, we beluisteren en beleven muziek op verschillende manieren. Genoeg bewegingstussendoortjes zorgen voor de nodige ontspanning en indien we dit willen, kunnen we deze leuke activiteiten op een creatieve manier verwerken met onze klas-ipads!