Kleuterafdeling 

In de kleuterafdeling zijn we ...

Tof :
Geen uitdaging is hen teveel. De kleuterjuffen blijven er steeds voor gaan.

Muzisch :
Ze dansen, zingen, springen, bewegen, spelen graag samen toneel en poppenspel. Het muzische is niet weg te denken uit hun aanbod.

Creatief:
Op een interactieve wijze spelen we in op wat kleuters boeit. Ze geven kleuters volop de kans om te ontdekken, te experimenteren,enz...

Zorgverbredend :
Niet alle kinderen hebben het altijd gemakkelijk. Daarom besteden zij veel aandacht aan zorg. Daar staan de zorgcoördinator en een halftijdse zorgleerkracht voor garant samen met de kleuterjuffen.

Kleurrijk:
De school met de kleurtjes, een begrip in Oostduinkerke. Ook in de nieuwe kleuterafdeling wordt kleur een belangrijk aspect. 'Breng kleur in je leven'.

Differentiërend:
Differentiëren betekent onderwijs op maat aanbieden. Op die manier proberen we zoveel mogelijk talenten bij kinderen te ontdekken.

Dynamisch:
De tijd staat niet stil. Ook de kleuterafdeling gaat mee met zijn tijd. Een nieuw gebouw, nieuwe leermethodes, invoeren van vernieuwingen, groeien naar de toekomst.

Sportief:
Bewegen is zeer belangrijk bij kleuters. De motorische ontwikkeling wordt voortdurend gestimuleerd door turn- en zwemlessen, spelen op de speelplaats, enz ...

De snoezelruimte

Onze school heeft een prachtige snoezelruimte, die wekelijks door de kleuters wordt bezocht.

Snoezelen is het aanbieden van zintuiglijke prikkels in een sfeervolle omgeving. Hierbij ligt de nadruk op beleving en zintuiglijke waarnemingen van licht, geluid en alles wat voelbaar is. 

In de snoezelruimte komen de kinderen tot rust en worden ze ontspannen. Ze leren genieten van zintuiglijke prikkels. Hier wordt ook gewerkt rond muziek- lichaams- en ruimtebeleving. 

Ook de leerlingen van het eerste leerjaar bezoeken wekelijks de snoezelruimte om aandacht te leren schenken aan de omgeving en aan hun gedachten, gevoelens, emoties  en gedragingen. Door te oefenen op deze bewuste aandacht neemt de concentratie toe, worden leerlingen minder snel afgeleid en ervaren ze minder stress en angst, meer veerkracht en rust.