Zesde leerjaar

Welkom in het zesde leerjaar!

Het zesde leerjaar is het eindstation van het basisonderwijs. 

In het zesde leerjaar bouwen we verder op de technieken en inzichten van het vijfde leerjaar. Kinderen leren zichzelf kennen en kunnen zichzelf verder ontwikkelen. We leren ze met al wat ze kunnen en hebben, en al wat ze niet kunnen of hebben toch hun doel te bereiken. 

Naast het verdiepen van kennis is er ook aandacht voor sociale vaardigheden, respect voor ieders eigenheid, het aanvoelen van andermans grenzen en het aantonen van hun eigen grenzen, kritisch denken, natuur en beweging.

Elke leerling van het zesde leerjaar heeft een eigen chromebook ter beschikking. Deze gebruiken we dagelijks, geïntegreerd in onze lessen. Ze bieden een schat aan kennis die in enkele muisklikken tot onze beschikking is, maar bieden ons ook het aanleren van heel wat vaardigheden aan.

In het zesde leerjaar gaan we ook op bosklassen. We trekken naar onze eigen Ardennen. Deze bieden ons een schat aan natuurlijk en avontuurlijke activiteiten! Het groepsgevoel is nooit zo sterk als na een groepsreis.  Vijf dagen samenleven is: zorgen voor jezelf, voor de ander en voor de groep.

Foto's van onze bosklassen naar Spa (4-8 maart 2024) vind je via de knop hieronder.

Verdere uitstappen die aan bod komen zijn:

Ook krijgen zij in dit jaar een opleiding ‘Red een leven’. Hierin wordt de reanimatietechniek aangeleerd en ingeoefend.

Het zesde leerjaar biedt een waaier aan activiteiten om de eigen studiemethode te verkennen en leermogelijkheden onder de knie te krijgen.
De kinderen worden uiteraard ook voorbereid op het secundair onderwijs. De structuur wordt uitgelegd en alle scholen uit de regio worden voorgesteld. Als handige leidraad voor ouders en leerlingen ontwikkelden we hiervoor een site. Neem zeker eens een kijkje voor meer en duidelijke uitleg: Van het lager naar het middelbaar

Wij sluiten het zesde leerjaar af met OVSG-proeven : proeven die peilen of alle eindtermen door jouw kind bereikt werden.