Extra aanbod

Schaken op school

Na de herfstvakantie gaat de schaakclub van start en dit tot eind maart.
Alle geïnteresseerde leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar volgen een korte initiatieles.
De enthousiaste kinderen kunnen tot Nieuwjaar vrij schaken tegen elkaar. Daarna volgt er een kleine competitie.
De ouderraad-vriendenkring schonk schaakborden, -stukken en klokken.
Er is ook een reuzenschaakbord op de speelplaats.

Redenen om te leren schaken:


Sport- en bosklassen

Het 2de leerjaar gaat (gedurende 3 dagen) jaarlijks in september op bosklassen naar Merkenveld.

Het 4de leerjaar gaat (gedurende 5 dagen) jaarlijks in maart-april op sportklassen naar Herentals.

Het 6de leerjaar gaat (gedurende 5 dagen) jaarlijks in maart op bosklassen naar de Ardennen.
Bestemming: Spa of Houffalize.


Sport op vrijdag

We organiseren naschoolse sportactiviteiten op vrijdagnamiddag van 15u20 tot 17u00.

De lessen worden gegeven door enkele sportieve leerkrachten van onze school en bieden een gevarieerd aanbod aan sport- en spelactiviteiten.

De kostprijs bedraagt € 85 of € 61 (sociaal tarief). Er is € 6 per deelnemer in die prijs verrekend om het zwemmen, schaatsen, minigolf (+ drankje) en bowlen (+ drankje) mee te financieren.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot een maximum van 90 (30 per graad).

Studie na school

Op maandag, dinsdag en donderdag organiseren wij naschoolse studie voor de leerlingen vanaf het 4de leerjaar van 16u15 tot 16u55.
Inschrijven is deelnemen en akkoord gaan met het reglement.
De studie vindt plaats in de refter.
Je betaalt € 0,25 per studiebeurt.
Wie verontschuldigd is, meldt dit schriftelijk in de agenda of verwittigt de leerkracht.
De kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar krijgen de kans hun huiswerk in de naschoolse kinderopvang te maken.
Wij vragen u vriendelijk de kinderen tijdig af te halen zodat ze niet op de stoep moeten wachten.

Kunstkuur

Het schoolbestuur investeert in een leerkracht deeltijds kunstonderwijs (beeldende kunst), die samen met de klasleerkracht, muzische vorming (beeld, muziek, drama, beweging en media)  uitwerkt.  We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de creativiteit en expressiviteit van ALLE kinderen ten goede komt.

Gratis Office licentie leerlingen

De gemeenteschool van Oostduinkerke (GBSODK) beschikt over licenties voor Microsoft 365 Pro Plus. Deze licenties geven ook recht op een installatie VOOR UW KIND bij u thuis. Dit voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Deze licentie is volledig gratis!
Dit pakket bevat onder andere Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive en OneNote. Bij OneDrive (Cloud) is er een maximum van 1.024 GB opslagruimte voorzien en dit ook volledig gratis
U dient enkel een formulier in te vullen ( formulier aanvraag office ). Meer info hier

Middaglopen

Van het begin van het schooljaar tot aan de herfstvakantie, en ook van na de paasvakantie tot aan de eindproeven, gaan we onder begeleiding van meester Bram en meester Joris met de geïnteresseerde leerlingen joggen in het sportpark.  Deze activiteit is voor alle kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar, telkens op vrijdag, als de weersomstandigheden het toelaten.


Eind september is er ook de jaarlijkse hindernissenloop van de sportdienst waar we dankbaar gebruik van maken. 


Tijdens deze activiteit ligt de focus op het bewegen en plezier maken en niet op competitie. 

Middaglezen

In samenwerking met het Sociaal Huis werken we vanaf dit schooljaar een leesproject uit voor de lagere schoolkinderen. De kinderen die dit willen, kunnen in hun groep, vrij komen middaglezen en dit op dinsdag. Onze vrijwilligster Katrien heeft ondertussen een 80-tal kinderen onder haar hoede. 


De bibliotheek zorgt telkens voor een fijn assortiment boeken: stripverhalen, prentenboeken, voorleesboeken, spannende leesboeken en zo meer.


Wij hopen hiermee het leesplezier van de kinderen te bevorderen. Dit is ook één van de projecten die wij ondernemen om de leeskansen te verhogen, want lezen vinden wij heel belangrijk op onze school.

Toppieklas

In elke lagere school in Koksijde is er voor de kinderen uit het 5de en 6de leerjaar een huiswerkklas TOPPIE.


Vrijwilligers van het Sociaal Huis geven de kinderen tips rond 'leren leren' en helpen hen bij het maken van hun huiswerk. Daarnaast is er aandacht voor zelfevaluatie bij de kinderen, en bieden de vrijwilligers ook een luisterend oor voor deze kinderen.


De school kiest zelf wie er kan instappen in de TOPPIE-huiswerkklas. Het Sociaal Huis geeft het uiteindelijke akkoord wie kan deelnemen of niet.

Brugfiguur

Vanaf schooljaar 2022-2023 werd er een brugfiguur aangesteld.

De taak van de brugfiguur is om letterlijk de brug te vormen tussen de school, (kwetsbare) ouders en verschillende diensten.

Enkel onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen:

Wij bieden ondersteuning rond volgende thema's: school, financiën, welbevinden, sport en vrije tijd, opvoeding, opvang, huisvesting, taal, …

Onze brugfiguur is Grietkin. Je vindt haar elke vrijdag op onze school.