Gemeenteschool Oostduinkerke

Welkom op de website van de gemeenteschool van Oostduinkerke!

Kijk rond, klik door en snuif de sfeer op!

‘Kennis en vaardigheden’ bijbrengen is één van onze hoofdopdrachten, maar we mogen ook de milieueducatie en de sportieve, culturele en sociale vorming niet uit het oog verliezen.
Waarden zoals eerbied voor elkaar, materiaal en natuur, orde, beleefdheid, respect, vriendschap en dialoog zijn voor ons heel belangrijk. De zorgbrede werking, voor alle kinderen, is sterk uitgebouwd.
In ons pedagogische project vindt u alle kenmerken van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs terug.

Onze school kan ook prat gaan op een mooie infrastructuur. Nieuwe projecten en innovaties zorgen ervoor dat de kinderen in de beste omstandigheden en met de nieuwste materialen onderwijs kunnen genieten.

Voor meer specifieke inlichtingen kunt u steeds bij ons terecht: persoonlijk, telefonisch en per mail.

Samen maken we onze slogan ‘Groeien naar de toekomst’ waar.

Veel leesplezier,
Steven Maes - directeur


Pedagogisch Project

INFRASTRUCTUUR

EIGENTIJDS ONDERWIJS

COMMUNICATIE

ZORGZAAM ONDERWIJS

SAMENWERKEN

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

Wij willen u laten kennis maken met een moderne en dynamische school die een open visie heeft. Gericht naar de toekomst, de wereld van morgen waar de kinderen van nu de volwassenen zullen zijn.
Ook een school waar geborgenheid, zorg en liefde voor elk kind de belangrijkste kenmerken zijn.

Daarvoor kunnen we beroep doen op een sterk leerkrachtenteam, omringd en ondersteund door een sterk zorgteam, een correct werkende administratie en een faciliterend schoolbestuur.

Wij beschikken eveneens over een mooie en moderne infrastructuur en de meest recente onderwijsleermiddelen.

Een school om fier op te zijn!

Wil jij onze school virtueel bezoeken? Dat kan via deze online wandeling door onze school! Veel plezier!